მაგთი SAT-ზე რეკლამის განთავსება

magtisat-1
magtisat2

პირველი თანამგზავრული ტელემაუწყებელი საქართველოსა და კავკასიაში ფარავს საქართველოს ტერიტორიის 100%. ოპერირებს 2012 წლიდან. ჰყავს 120 000-მდე აქტიური აბონენტი. 100 – მდე პოპულარული ქართული და უცხოური არხი.

გთხოვთ გადმოწეროთ პრეზენტაცია: