სარეკლამო განთავსება ქართულ რეგიონულ ტელე არხებზე

მედია გეგმა

(ყოველდღიურად  20 გაშვება დღეში 15  წამიანი სარეკლამო რგოლის.)

# ტელეკომპანია გასვლების რაოდენობა (1 წელი) წუთების რაოდენობა (1 წელი) 1 წუთის საშუალო ფასი $ პოტენციური აუდიტორია (მოცვა)
1 გურჯაანი (კახეთი) 7300 1825 25 200 000
2 თანამგზავრი (თელავი) 7300 1825 25 170 000
3 ქვემო ქართლის ტვ (რუსთავი) 7300 1825 30 250 000
4 მარნეული (მარნეული) 7300 1825 25 150 000
5 ტვ. ბოლნელი (ბოლნისი) 7300 1825 10 100 000
6 თრიალეთი (გორი) 7300 1825 40 400 000
7 მეცხრე არხი (ახალციხე) 7300 1825 25 90 000
8 ბორჯომი (ბორჯომი) 7300 1825 25 50 000
9 ატვ-12  (ახალქალაქი) 7300 1825 10 40 000
10 ფარვანა (ნინოწმინდა) 7300 1825 10 40 000
11 რიონი (ქუთაისი) 7300 1825 75 500 000
12 არგო ტვ (ზესტაფონი) 7300 1825 15 170 000
13 იმერვიზია (ჭიათურა) 7300 1825 15 170 000
14 ზარი (სამტრედია) 7300 1825 10 170 000
15 გურია ტვ  (გურია) 7300 1825 20 175 000
16 ტვ 25 (აჭარა) 7300 1825 10 380 000
17 ტვ ბათუმი (აჭარა) 7300 1825 50 50 000
18 ოდიში (ზუგდიდი) 7300 1825 75 250 000
19 მეცხრე ტალღა (ფოთი) 7300 1825 15 200 000
20 კოლხეთი 89 (ჩხოროწყუ) 7300 1825 10 40 000
21 ჯიხა (წალენჯიხა) 7300 1825 10 60 000
22 ეგრისი (სენაკი) 7300 1825 10 50 000
სულ 160600 40140 საშუალო ღირებულება 24, 54 $ გადაფარვის გარეშე 2 000 000 აუდიტორია

პაკეტში მოცემული ფასდაკლება 80% – 92%

პაკეტში 1 წუთის ღირებულება შეადგენს 2$- 5$