გორის მაცნე

გორის მაცნე

,

ყოველკვირეული გაზეთი “გორის მაცნე” ვრცელდება გორის რაიონში, ტირაჟი 350 ეგზემპლარი, გვერდების რაოდენობა 6-8 და ღირებულება შეადგენს 30 თეთრს.