rtv

R TV

R TV – ხაჩმაზის ტელეკომპანია (2007წ.) დავარვის არეალი – ხაჩმაზი, გუბა, გუსარი, შაბრაჰ, სიაზან, ყიზი და მეზობელი დაღესტანი. პოტენციური აუდიტორია 515 000 კაცი.